Dah radosti
Samo pogled na cvetni aranžman u Italijanskoj vazi, dovoljan da Vas preplavi neobjašnjivim osećajem sreće. (dim. 15x22)

Aranžman isporučujemo samo na teritoriji Srbije!