Tvoj postade
Ako želite da izazovete eksploziju osećanja, onda je ovo cvetno srce pravi izbor. (dim.1.30x1.50)

Aranžman isporučujemo samo na teritoriji Srbije!